Ronald Wolbink

Filosofisch gesprek

Het filosofisch gesprek richt zich op het onbevangen, vol verwondering, onderzoeken van eigen denkbeelden, waarden en principes om bijvoorbeeld oplossingen te vinden voor dilemma’s, om vorm te geven aan het eigen leven of om te leren filosoferen.  Dit op een persoonlijke, ervaringsgerichte wijze.

Het Socratisch onderzoek

Socrates stelde ‘dat het voor de mens de grootste zegen is elke dag het woord te kunnen voeren over de deugd en de aanverwante onderwerpen, waarover jullie mij horen spreken wanneer ik mezelf of anderen onderzoek, en daaraan toevoeg dat een leven zonder onderzoek geen levens is voor een mens.'

Het socratisch onderzoek is een methode om ‘denkvragen’, bijvoorbeeld over waarden of principes, te beantwoorden. Het richt zich op het expliciet maken van reeds aanwezige kennis en de reflectie daarover. Het is het reflecteren over eigen principes en waarden door middel van het vrije onderzoek van eigen ervaringen. Het onderzoek start met een (morele) vraag die concreet gemaakt wordt in een passend persoonlijk voorbeeld, op zoek naar het antwoord in de vorm van omschrijvingen van principes en waarden.

Levenskunst ontwikkelen

Het jezelf vormgeven door middel van bewust leven, het vergroten van zelfkennis, het helder krijgen van de eigen rangorde van waarden en het ontwikkelen van daadkracht om waarden te concretiseren in (nieuwe) gewoontes. Daarbij is de vraag naar de eigen opvatting over het leven de rode draad. Het gaat erom wat betekenis heeft en wat niet, wat belangrijk en onbelangrijk is en hoe het verloop van het leven daar telkens op kan worden afgestemd.

De existentiële imperatief

'Richt je leven zo in, dat je er volmondig ja tegen kunt zeggen.'

Wilhelm Schmid