Ronald Wolbink

Opleiding en ervaring

Opleiding

Ik ben van origine bedrijfskundige met vervolgopleidingen gericht op filosofie, (leer)supervisie, gestaltmethodisch werken, coachen, persoons- en organisatiepsychologie. Ik ben gepromoveerd op een filosofisch proefschrift met als titel De coach, de begeleider van de laaatste mens?.

Ervaring

Ik heb een brede ervaring als HRM-professional, leidinggevende, docent, trainer, onderzoeker, coach en supervisor. Deze ervaring heb ik opgedaan binnen een breed scala van (non)profitorganisaties en vanuit een eigen praktijk. 

Momenteel ben ik werkzaam als docent filosofie en ethiek, onderzoeker en supervisor op een hogeschool. Daarnaast heb ik een eigen praktijk voor (filosofisch) coachen, supervisie en trainingen.

De rode draad 

Een rode draad is mijn behoefte om mensen te helpen, om ze te adviseren en om mogelijkheden te creëren voor mensen om zich te ontwikkelen. Tijdens mijn loopbaan kwam het coachen op. Het bood een vorm voor mijn behoefte om mensen te begeleiden. Maar het coachen had ook iets magisch wat me aantrok en nieuwsgierig maakte. Talloze mensen heb ik inmiddels begeleid, ik beheers het vak, maar ik kon het nog niet geheel doorgronden. De behoefte aan het filosoferen over het coachen is daardoor ontstaan. 

Maar ook naast het coachen en het begeleiden van mensen heeft de filosofische invalshoek mij altijd erg geboeid. Het leidde tot het hanteren van denkbeelden van filosofen om de wereld van management en organisatie op een andere, dan de gebruikelijke, wijze te belichten. Wat mij boeit is het mensbeeld dat ten grondslag ligt aan het coachen, de, al dan niet impliciete, morele keuzes die coach en coachee maken en het oog hebben voor de daaruit voortvloeiende morele verantwoordelijkheid van de coach.

Het zelf vorm kunnen geven van het eigen leven binnen organisaties is een andere belangrijke fascinatie van mij. Levenskunst ook binnen organisaties, want het mens-zijn is niet te reduceren tot het uitoefenen van een functie. Er is altijd de opgave om zelf vorm te geven aan het leven. Het op zoek gaan naar speelruimte binnen organisaties, en ook binnen het coachen voor deze opgave, is voor mij ook een opgave voor de coach.

Meer informatie?

Wil je meer weten ? Ga dan naar mijn linkedinpagina en klik hierop